تماس با ما

 • آدرس

  تهران، خیابان دکتر فاطمی، خ حجاب، مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری، دبیرخانه جشنواره پویانمایی تهران

  کدپستی: 1415613144 ـ صندوق پستی : ۳۶۳ – ۱۴۱۴۵

 • تلفن

  021-88958778

 • نمابر

  021-88958779

برای ما پیام بفرستید